Không nhận chìm vật chất dưới biển Vĩnh Tân | VTC1

   

VTC1 | Bộ Tài nguyên Môi trường và UBND tỉnh Bình Thuận đã thỏa thuận thống nhất không nhận chìm 1 triệu m3 bùn cát nạo vét của Điện lực Vĩnh Tân 1 xuống vùng biển Vĩnh Tân

Leave a Reply