FBNC – TRIỂN LÃM DỆT ẤN ĐỘ 2017 : BÀN VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC DỆT MAY VIỆT NAM – ẤN ĐỘ

   

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV
http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC

Leave a Reply