FBNC – SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH CẤP GIẤY SỔ ĐỎ GIAO DỊCH BẰNG GIẤY VIẾT TAY, LIỆU ĐÃ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ?

   

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV
http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC

Leave a Reply