FBNC – IOT STARTUP 2017 : NHIỀU HỖ TRỢ ĐỂ CÁC SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP CNC ỨNG DỤNG THỰC TẾ

   

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV
http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC

Leave a Reply